Ostatnia aktualizacja 2015-12-25
 
Katedra i Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I Ty możesz pomóc!

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia
Katedry i Kliniki/Oddziału Hematologii
i Transplantacji Szpiku

Możecie Państwo udzielić bezpośredniego wsparcia finansowego przez wpłaty na konto:

FUNDACJA
„ŚLĄSKIE CENTRUM HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU”

40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4

ING BANK ŚLĄSKI oddział Katowice
Nr: 43 1050 1214 1000 0023 5223 9731

HISTORIA

Klinika Hematologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstała na bazie Oddziału Hematologii i Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, której Kierownikiem do 1980 roku był zasłużony hematolog prof. dr hab. n. med. Józef Japa. W 1950 roku przeniósł się on z Krakowa, gdzie pracował pod kierownictwem profesora Tadeusza Tempki i zorganizował I Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych w Zabrzu. Po 10 latach Klinika została przeniesiona do swojej obecnej siedziby w Katowicach. W latach 1980–2007 Kliniką Hematologii kierował prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki. W 1999 r. Klinika przekształciła się w Katedrę i Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku. Katedra i Klinika prowadzi swą działalność w ramach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital obchodził przed kilkunastu laty 100- lecie swej działalności. Od roku 2008 stanowisko Kierownika Kliniki pełni prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień. W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby wykonywanych transplantacji z realizacją 190-200 przwszczepów rocznie, w tym ponad 1/3 allogenicznych transplantacji od dawców niespokrewnionych.


W skład Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku wchodzą:


Klinika współpracuje z dwoma Zakładami Radioterapii w Katowicach i Gliwicach, co między innymi umożliwia stosowanie napromieniowania całego ciała w ramach przygotowania do transplantacji szpiku. Zespół Kliniki składa się z ponad 150 pracowników w tym m.in. 34 lekarzy, 80 pielęgniarek, 12 sanitariuszy, 17 biologów i techników analityki medycznej, 2 koordynatorów transplantacji, rehabilitantów, farmaceutów, dietetyczki i 6 pracowników administracji. Zespół lekarzy składa się z doświadczonych pracowników klinicznych, posiadających specjalizację z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej oraz immunologii klinicznej.


AKREDYTACJE I CERTYFIKATY

  1. Członek EBMT (European Group of Blood and Marrow Transplantation) - wykonywanie transplantacji od dawców niespokrewnionych (EBMT Unrelated Donor Bone Marrow Transplant and Harvest Centre No. 677).
  2. Akredytacja NMDP (National Marrow Donor Program) (NMDP Accredited Transplant Center 471)
  3. Członkowstwo IBMTR (International Bone Marrow Transplant Registry) (IBMTR Team Number 283)
  4. Certyfikaty jakości cytometrii przepływowej i członkowstwo EWGCCA.


Akredytacja Narodowego Programu Dawców Szpiku USA (NMDP – National Marrow Donor Program)

Rejestr NMDP powstał w 1986 roku, jego siedziba znajduje się w Minneapolis. NMDP to obecnie największy na świecie rejestr dawców szpiku. W jego bazie danych znajduje się ponad 7.400.000 potencjalnych dawców, z których ponad połowa jest przebadana w obu klasach HLA. NMDP prowadzi rekrutację dawców za pośrednictwem 86 ośrodków amerykańskich i kilku zagranicznych (zlokalizowanych w Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji i Izraelu). NMDP kooperuje z 14 rejestrami zagranicznymi, w których poszukiwania prowadzone są automatycznie. Pierwszy przeszczep szpiku od amerykańskiego dawcy szpiku został pomyślnie przeprowadzony w Katowicach w 1999 r.